Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
30
Số căn:
1888
Quy mô:
19,704
Mật độ xây dựng:
40%
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:8Số tầng:30
Quy mô:19,704Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1888Ngày hoàn thành:6/2018
Novaland Novaland
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:8
Số tầng:30
Quy mô:19,704
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:1888
Ngày hoàn thành:6/2018