Trạng thái:
Đang đặt chỗ
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
36
Số căn:
1506
Quy mô:
1.02 ha
Mật độ xây dựng:
57%
Tập Đoàn Đất Xanh Tập Đoàn Đất Xanh
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang đặt chỗ
Số Block:2Số tầng:36
Quy mô:1.02 haMật độ xây dựng:57%
Số căn hộ:1506Ngày hoàn thành:12/2022
Tập Đoàn Đất Xanh Tập Đoàn Đất Xanh
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang đặt chỗ
Số Block:2
Số tầng:36
Quy mô:1.02 ha
Mật độ xây dựng:57%
Số căn hộ:1506
Ngày hoàn thành:12/2022