Trạng thái:
Đang booking
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
8
Số tầng:
40
Số căn:
4982
Quy mô:
37000
Mật độ xây dựng:
43%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang booking
Số Block:8Số tầng:40
Quy mô:37000Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:4982Ngày hoàn thành:2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang booking
Số Block:8
Số tầng:40
Quy mô:37000
Mật độ xây dựng:43%
Số căn hộ:4982
Ngày hoàn thành:2023