Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đã bàn giao
Giá: 40 - 42 tr/m²
  • Số căn hộ: 1570
  • Mật độ xây dựng: 35%
Đang bán
Giá: 45 - 55 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 25%
Sắp mở bán
Giá: 29 - 31 tr/m²
  • Số căn hộ: 549
  • Mật độ xây dựng: 30%
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • 0909 84 07 85